Kilka przydatnych informacji

Charakteryzuje nas:

 • Uczciwość – kierujemy się zasadami fair play.
 • Elastyczność – zawsze szukamy rozwiązania.
 • Atrakcyjność cenowa – dzięki wysokiej jakości naszej pracy i procesów w firmie proponujemy naszym klientom atrakcyjną cenę.

oraz 

 • Pewność – przyjmując zlecenie, zawsze doprowadzamy transakcję do końca i realizujemy kontrakt.
 • Bezpieczeństwo – Twój ładunek objęty jest ochroną ubezpieczeniową.
 • Kompleksowa opieka – jeśli sobie tego życzysz, z wyprzedzeniem poinformujemy odbiorcę kiedy podstawimy transport. Usługę tę realizujemy zarówno w transporcie krajowym jak i międzynarodowym . 

 

Mamy szczególnie atrakcyjną ofertę dla:

 • firm eksportujących na zachód Europy
 • firm z Europy zachodniej eksportujących na wschód – bez Rosji
 • firm spedycyjnych
 • firm transportowych poszukujących sprawnych spedytorów na przewozy krajowe, międzynarodowe jak również kabotażowe w krajach Europy zachodniej

 

Poniżej zamieszczamy przydatne informacje obejmujące przepisy prawa związanego z transportem

Chcesz dowiedzieć się ile będzie Cię to dokładnie kosztować?

Wyceń przewóz >

Rozwiń +Zwiń -

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego powinni zapoznać się z ujednoliconymi tekstami aktów prawnych.
Prosimy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem prawnym, poniższe teksty nie stanowią źródła prawa i mają wyłącznie charakter pomocniczy i poglądowy.

Rozwiń +Zwiń -

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego poza granicami kraju powinni zapoznać się z obowiązującymi Konwencjami.
Prosimy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem prawnym, poniższe teksty nie stanowią źródła prawa i mają charakter wyłącznie pomocniczy i poglądowy.

 • Konwencja CMR – umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów regulująca obowiązki stron zawierających umowę transportową (nadawcy, odbiorcy i przewoźnika).
 • Konwencja AETR – europejska umowa dotycząca zasad zatrudniania załóg wykonujących przewozy międzynarodowe.
 • Konwencja TIR – międzynarodowa konwencja celna dotycząca przewozu towarów samochodami ciężarowymi w transporcie międzynarodowym, pozwalająca uprościć procedury na przejściach granicznych i w urzędach celnych, celem większej skuteczności przewozów drogowych.
 • Konwencja ATP – międzynarodowa umowa dotycząca przewozów szybko psujących się artykułów żywnościowych i specjalnych środków transportu przeznaczonych do tych przewozów.
 • Konwencja wiedeńska – międzynarodowy traktat określający ogólne zasady ruchu drogowego.